.....

.....

“Hasil Tidak Akan Menghianati Proses”

“Hasil Tidak Akan Menghianati Proses”

Stitmumtazkarimun….Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam memperkenalkan STIT Mumtaz Karimun kepada masyarakat Karimun pelan tapi pasti satu persatu sudah mulai percaya dan mendaftarkan dirinya untuk berkuliah di kampus tercinta.

terima kasih masyarakat Karimun telah mempercayakan anak didiknya kepada kami. insya Allah akan kami bina dan bimbing sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kami sebagai pengelola kampus STIT Mumtaz Karimun dari segi ilmu pengetahuan untuk memenuhi keingintahuannya dan penguatan keimanan dengan mata kuliah tentang agama.

 

Karimun

Muh Vriyatna

Admin Mumtaz
Author: Admin Mumtaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *